Materiály pro přívěsky

Využití stříbra

Stříbro je díky svým unikátním fyzikálním vlastnostem velmi rozšířeným materiálem v mnoha oborech: vysoká elektrická vodivost zajišťuje využití v elektronice, kujnost a stříbřitý lesk zaručují úspěch ve šperkařském průmyslu, světelná odrazivost pak pomáhá při výrobě kvalitních zrcadel.

Kovové stříbro

Dodnes se ze stříbra vyrábí pamětní mince a medaile. Ražení mincí probíhalo však již ve starověku (Egypt, Římská říše), kdy se mince používaly jako univerzální platidlo. Ražení stříbrných mincí se objevilo dokonce i v Čechách ve středověku (Pražské groše). Co se týče medailí, stříbrná náleží tomu, kdo obsadí druhé místo v nějaké sportovní disciplíně. Pamětní mince pak slouží k upomenutí důležitých událostí, jsou vyráběny buď z čistého stříbra nebo pouze povrchově postříbřené.

Záznamová média jako jsou CD a DVD fungují na principu ukládání dat laserem na tenkou vrstvu stříbra umístěnou mezi dvěma plastovými disky. Pro důležitější data je možné využít směsy stříbra s platinou, naopak u levnějších médií se stříbro nahrazuje hliníkem.

Již zmíněná optická odrazivost předurčila stříbro jako materiál vhodný k výrobě zrcadel. Tenká vrstva stříbra se nanese na skleněnou podložku a z druhé strany přiklopí další skleněnou deskou, která tvoří ochranu před atmosférickými vlivy.

Stříbro také našlo uplatnění ve výrobě vysoce účinných miniaturních elektrických článků, které se používají v současných hodinkách a malých spotřebičích.

Tímto samozřejmě použití stříbra nekončí, vyčerpávající informace by vydaly na několik celých knih. Uvedli jsem pouze nejzákladnější a nejznámější produkty a metody, jejichž základním prvkem je stříbro.